بایگانی‌های جامعه خیرین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
جامعه خیرین حامی معلولین تأسیس می‌شود ۲۴ دی ۱۳۹۸

جامعه خیرین حامی معلولین تأسیس می‌شود

به همت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی جامعه خیرین حامی معلولین خراسان رضوی به‌منظور اقدامات حمایتی، درمانی، توان‌بخشی، توانمندسازی، اشتغال، مسکن و ازدواج برای افراد دارای معلولیت تأسیس می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی: جامعه خیرین حامی معلولین تأسیس می‌شود ۱۹ دی ۱۳۹۸

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی: جامعه خیرین حامی معلولین تأسیس می‌شود

به همت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی جامعه خیرین حامی معلولین خراسان رضوی به‌منظور اقدامات حمایتی، درمانی، توان‌بخشی، توانمندسازی، اشتغال، مسکن و ازدواج برای افراد دارای معلولیت تأسیس می‌شود.