بایگانی‌های تولیدکنندگان بومی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بهره گیری سازمان همیاری شهرداری‌های استان از تولیدکنندگان بومی در تامین نیازهای مدیریت شهری خراسان رضوی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

بهره گیری سازمان همیاری شهرداری‌های استان از تولیدکنندگان بومی در تامین نیازهای مدیریت شهری خراسان رضوی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی در بازدید از شرکت قیرشرق بر توجه این نهاد به تولیدکنندگان بومی در جهت تامین نیاز شهرداری‌های استان تاکید کرد.