بایگانی‌های توسعه_پایدار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
درآمدهای پایدار با توسعه پایدار شکل می‌گیرند ۱۶ آذر ۱۳۹۸

درآمدهای پایدار با توسعه پایدار شکل می‌گیرند

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط مالی شهرداری‌ها ما ملزم و محکوم‌به این هستیم که به سمت درآمدهای پایدار رو آوریم و قطعاً درآمدهای پایدار با توسعه پایدار شکل می‌گیرد.