بایگانی‌های توسعه پایدار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
حفظ یکپارچه‌سازی اراضی از ضروریات توسعه پایدار در بخش کشاورزی ۱۸ دی ۱۳۹۸

حفظ یکپارچه‌سازی اراضی از ضروریات توسعه پایدار در بخش کشاورزی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکپارچه‌سازی اراضی موجب اقتصادی شدن کشاورزی می‌شود.