بایگانی‌های تسویه حساب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تسویه حساب کامل مطالبات برخی از زعفران کاران تایباد و باخرز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

تسویه حساب کامل مطالبات برخی از زعفران کاران تایباد و باخرز

مدیر اداره تعاون روستایی شهرستان تایباد گفت: با پیگیری های به عمل آمده، بخشی از مطالبات زعفران کاران در طرح خرید حمایتی زعفران پرداخت شد.