بایگانی‌های تحول بزرگ اقتصادی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تحول بزرگ اقتصادی در استان با رونمایی از قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

تحول بزرگ اقتصادی در استان با رونمایی از قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی امروز رونمایی می‌شود.