بایگانی‌های بسته معیتشی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
توزیع ۳۵۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات‌ در باخرز ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

توزیع ۳۵۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات‌ در باخرز

دومین مرحله رزمایش مواسات و کمک‌های مومنانه در باخرز برگزار شد.

دومین مرحله رزمایش مواسات و همدلی خدمت مومنانه خادمیاران آستان قدس رضوی چناران برگزار شد ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

دومین مرحله رزمایش مواسات و همدلی خدمت مومنانه خادمیاران آستان قدس رضوی چناران برگزار شد

در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق «رزمایش مواسات» با همدلی، بسته بندی، آماده سازی و بسته‌های معیشتی خادمیاران رضوی چناران برگزار شد.