بایگانی‌های اوتیسم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
امسال خانواده‌های اوتیسم قرنطینه در قرنطینه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

امسال خانواده‌های اوتیسم قرنطینه در قرنطینه

مدیرعامل انجمن اوتیسم خراسان رضوی گفت: موردی که جامعه اخیراً به علت بروز کووید ۱۹ با آن مواجه است داستان هر روزه زندگی برخی از خانواده‌های اوتیسم است یعنی خود قرنطینگی.