بایگانی‌های اهدای اعضا | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
عمل پیوند کبد از مادر به فرزند در بیمارستان منتصریه با موفقیت انجام شد ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

عمل پیوند کبد از مادر به فرزند در بیمارستان منتصریه با موفقیت انجام شد

عمل پیوند کبد از اهدا کننده زنده در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی با موفقیت انجام شد.

بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید ۱۱ دی ۱۳۹۸

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید.