بایگانی‌های انشعاب غیرمجاز آب شرب | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تعویض ۸۲۵ کنتور خراب و شناسایی ۷۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب شرب در روستاهای نیشابور ۱۹ دی ۱۳۹۸

تعویض ۸۲۵ کنتور خراب و شناسایی ۷۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب شرب در روستاهای نیشابور

مدیر آبفار نیشابور از شناسایی تعداد ۷۱ فقره انشعاب غیرمجاز و تعویض ۸۲۵ کنتور خراب آب شرب در روستاهای این شهرستان طی سال جاری خبر داد.