بایگانی‌های انجمن_یادآوران_میراث_دیار_طرثیث | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افتتاح اولین دفتر سمن گردشگری در کاشمر ۱۱ مهر ۱۳۹۸

افتتاح اولین دفتر سمن گردشگری در کاشمر

اولین سازمان مردم‌نهاد گردشگری با عنوان «انجمن یادآوران میراث دیار طرثیث» در کاشمر افتتاح شد.