بایگانی‌های #انجمن_علمی_زمین_شناسی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
سلسله سخنرانی ژئوتور به مناسبت روز جهانی و ملی گردشگری برگزار خواهد شد ۱۶ مهر ۱۴۰۰

سلسله سخنرانی ژئوتور به مناسبت روز جهانی و ملی گردشگری برگزار خواهد شد

انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه یزد و انجمن دیرینه‌شناسی ایران، سلسله سخنرانی ژئوتور به مناسبت روز جهانی و ملی گردشگری را برگزار می‌کنند.