بایگانی‌های انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برگزاری انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری دانشگاه خبرنگاران مشهد ۲۵ آذر ۱۳۹۸

برگزاری انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری دانشگاه خبرنگاران مشهد

انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد سرکار خانم دکترذبیحی به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.