بایگانی‌های انتخابات انجمن شورا ورزشی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه خبرنگاران مشهد برگزار شد ۲۵ آذر ۱۳۹۸

انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه خبرنگاران مشهد برگزار شد

انتخابات انجمن شورا ورزشی مرکز آموزش خبرنگاران بمناسبت روز دانشجو با حضور رئیس مرکز سرکار خانم دکتر ذبیحی و دیگر مسئولین مرکز آموزش خبرنگاران برگزار شد.