بایگانی‌های امنیت | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
خداوند متعال را بابت نعمت امنیت شکر می کنیم ۱۲ مهر ۱۳۹۸

خداوند متعال را بابت نعمت امنیت شکر می کنیم

امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد گفت: یکی از نعمت های بزرگ خداوند، نعمت امنیت است که با خون بسیاری از فرزندان کشور تامین شده است. باید شکرگزار خداوند باشیم که اگر کفران نعمت کردیم، وعده الهی مبنی بر عذاب سخت و دردناک قطعا نصیب ما خواهد شد.