بایگانی‌های امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آمادگی کامل حوزه‌های امتحانات نهایی رشتخوار برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

آمادگی کامل حوزه‌های امتحانات نهایی رشتخوار برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم

در نشست توجیهی مدیران و ناظرین حوزه های اجرا امتحانات نهایی خردادماه ۱۳۹۹ از آمادگی کامل هفت حوزه امتحانات نهایی این شهرستان برای برگزاری امتحانات نهایی خردادماه خبر داد.