بایگانی‌های امام جمعه شهر حکم آباد بخش عطاملک جوین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
وضع بد اقتصاد عربستان و باج خواهی آمریکا نمونه عینی سازش با آمریکا است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

وضع بد اقتصاد عربستان و باج خواهی آمریکا نمونه عینی سازش با آمریکا است

امام جمعه حکم آباد با اشاره به بازی خیمه شب بازی عربستان و آمریکا و عربستان توسط استکبار جهانی گفت: کشور عربستان نمونه عینی و درس بزرگی برای کسانی است که کوتاه آمدن در مقابل دشمن را بهترین راهکار می دانند.