بایگانی‌های اقدام و عمل | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
چک لیست های سبز اجرایی و عملیاتی هوای پاک/ رویکرد متفاوت خراسان رضوی درگرامیداشت این مناسبت ملی ۱۹ دی ۱۳۹۸

چک لیست های سبز اجرایی و عملیاتی هوای پاک/ رویکرد متفاوت خراسان رضوی درگرامیداشت این مناسبت ملی

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از مصوبات نشست بین بخشی ستاد هماهنگی و برنامه ریزی ویژه برنامه های هوای پاک در استان و رویکرد متفاوت امسال با تهیه چک لیست های سبز اجرایی و عملیاتی سخن گفت.