بایگانی‌های اقتصاد_مقاومتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان رشتخوار در بخش جنگل تشکیل شد ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان رشتخوار در بخش جنگل تشکیل شد

در این جلسه ایده ایجاد دهکده صنعتی بارویکرد احداث واحد های صنعتی وصنایع تبدیلی بخش کشاورزی از سوی معین اقتصادی طرح و درخصوص مراحل اجرای طرح بامسئولین دستگاه های اجرایی تبادل نظر شد و با بخشدار جنگل و معین اقتصادی بخش از تعدادی واحدهای کارآفرینی بازدید و درخصوص تسهیل گری برای رونق بخشی به این فعالیت ها بامدیران آن گفتگو و مذاکره شد.

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ فعالیت ۶۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی ۱۳ تیر ۱۳۹۸

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ فعالیت ۶۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی

نماینده عالی دولت در خوشاب بابیان اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان کشور هستیم، گفت: در نشستی که با رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی داشتیم بحث عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرارگرفته و در حال حاضر ۶۰ معین اقتصادی در استان خراسان رضوی در حال فعالیت هستند.