بایگانی‌های اقتصاد رقابتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
پویایی اقتصاد شهر در گرو اقتصاد رقابتی است ۰۹ دی ۱۳۹۸

پویایی اقتصاد شهر در گرو اقتصاد رقابتی است

نایب‌رئیس شورای شهر مشهد گفت: پویایی اقتصاد شهر در گرو اقتصاد رقابتی است و اگر موانعی بر سر راه وجود دارد، باید به شکل قانونی و فرهنگی برطرف شود.