بایگانی‌های اصحاب_فرهنگ،_ادب_و_شعر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اصحاب فرهنگ، ادب و شعر؛ مراجع فکر جامعه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اصحاب فرهنگ، ادب و شعر؛ مراجع فکر جامعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما اصحاب فرهنگ، ادب و شعر را مراجع فکر جامعه می‌دانیم.