بایگانی‌های اسکان نوروزی فرهنگیان | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
طرح اسکان نوروزی فرهنگیان با شعار کیفیت مطلوب، امنیت پایدار و مسافرت ارزان ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

طرح اسکان نوروزی فرهنگیان با شعار کیفیت مطلوب، امنیت پایدار و مسافرت ارزان

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع از طرح اسکان نوروزی فرهنگیان با شعار کیفیت مطلوب، امنیت پایدار و مسافرت ارزان خبرداد.