بایگانی‌های استکبار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
امروز جبهه مقاومت اسلامی در منطقه در مقابل امریکا ایستاده است ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

امروز جبهه مقاومت اسلامی در منطقه در مقابل امریکا ایستاده است

خطیب جمعه شهرستان سرخس تفکر مقاومت و ایثار را تنها اندیشه تشکیل جبهه مقاومت در منطقه دانست که امروز توانسته در مقابل امریکا ایستادگی کند.