بایگانی‌های استعداد ژنتیک | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
انجام تست‌های استعداد ژنتیک در مشهد مورد تائید وزارت بهداشت نیست ۲۵ دی ۱۳۹۸

انجام تست‌های استعداد ژنتیک در مشهد مورد تائید وزارت بهداشت نیست

مدیر گروه ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تست‌های استعداد ژنتیک ورزشی تحصیلی و تغذیه و بهداشت به لحاظ علمی هنوز به بلوغ نرسیده و در مرحله تحقیقات قرار دارد و افرادی که این تست‌ها را انجام می‌دهند مورد تائید وزارت بهداشت قرار ندارند.