بایگانی‌های استاد_معماری_دانشگاه_حکیم_سبزواری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مغفول ماندن هویت در بناها و آثار تاریخی سبزوار ۲۰ آذر ۱۳۹۸

مغفول ماندن هویت در بناها و آثار تاریخی سبزوار

استاد معماری دانشگاه حکیم سبزواری به مغفول ماندن هویت در بناها و آثار تاریخی سبزوار تأکید کرد.