بایگانی‌های استاد گروه جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بیمارستان قائم (عج) مشهد؛ قطب جراحی توراکس شرق کشور ۲۵ دی ۱۳۹۸

بیمارستان قائم (عج) مشهد؛ قطب جراحی توراکس شرق کشور

رئیس بخش جراحی قفسه سینه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم (عج) از مراکز زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تمام بیماران استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برای جراحی قفسه سینه به این مرکز ارجاع داده می‌شوند و این بیمارستان به‌عنوان قطب جراحی توراکس شرق کشور محسوب می‌شود.