بایگانی‌های ارزیابی عملکرد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
لزوم تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد طرقبه شاندیز ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

لزوم تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد طرقبه شاندیز

فرماندار طرقبه شاندیز خواستار تغییر شاخص های ارزیابی عملکرد این شهرستان در شاخص های مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شد.