بایگانی‌های ادغام ادارات ابفای روستایی و شهری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
ادغام ادارات ابفای روستایی و شهری در سبزوار ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

ادغام ادارات ابفای روستایی و شهری در سبزوار

رئیس ابفای سبزوار گفت: همزمان با دیگر نقاط کشور با طرح جدید وزارت نیرو شرکت های ابفای روستایی و شهری در سبزوار ادغام شدند.