بایگانی‌های اداره_فضای_سبز | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بررسی عملکرد یک‌ساله اداره فضای سبز شهرداری چناران ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

بررسی عملکرد یک‌ساله اداره فضای سبز شهرداری چناران

اقدامات شهرداری در حوزه فضای سبز در جلسه علنی شورا به بحث و بررسی گذاشته شد.