بایگانی‌های اجرای طرح تکریم و صیانت از حقوق شهروندی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بازدید بازرس ویژه مدیرعامل از روند اجرای طرح تکریم و صیانت از حقوق شهروندی در آبفای تربت‌حیدریه ۱۹ دی ۱۳۹۸

بازدید بازرس ویژه مدیرعامل از روند اجرای طرح تکریم و صیانت از حقوق شهروندی در آبفای تربت‌حیدریه

بازرس ویژه مدیرعامل آبفا خراسان رضوی در طرح تکریم و صیانت از حقوق شهروندی از اقدامات انجام‌شده در شرکت آبفای تربت‌حیدریه بازدید کرد.