بایگانی‌های اتفاق | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
اتفاق خط ۶۰۰ انتقال آب به تربت‌حیدریه رفع شد ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

اتفاق خط ۶۰۰ انتقال آب به تربت‌حیدریه رفع شد

خط انتقال ۶۰۰ GRP حدفاصل ایستگاه پمپاژ کاج درخت تا مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی پیشکوه تربت‌حیدریه مجدداً دچار اتفاق شد.