بایگانی‌های ابوالفضل زنگنه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
گروه‌بندی جهاد کشاورزی شهرستان‌های خراسان رضوی ۲۵ دی ۱۳۹۸

گروه‌بندی جهاد کشاورزی شهرستان‌های خراسان رضوی

مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های خراسان رضوی به شش گروه تقسیم شدند.