بایگانی‌های آفت ملخ | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کانون‌های آفت ملخ در سبزوار شناسایی شد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

کانون‌های آفت ملخ در سبزوار شناسایی شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: با شناسایی کانونهای آفت “ملخ کوهاندار تاغ” در این شهرستان گروههای مقابله با هجوم آن در عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل و فعال شده‌اند.