بایگانی‌های آغاز برداشت گندم | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان رشتخوار ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی شهرستان رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: برداشت محصول گندم از سطح پنج هزارهکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان با میانگین چهارهزارودویست کیلوگرم درهر هکتار آغاز شده است.