بایگانی‌های آغاز برداشت جو | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
آغاز برداشت جو در شهرستان رشتخوار ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آغاز برداشت جو در شهرستان رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: عملیات مکانیزه برداشت جو در سطح سه هزاروپانصدهکتار ازاراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد.