بایگانی‌های آشپزخانه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
تایید رای ۱۰ ماه حبس برای آشپزخانه  متخلف در سبزوار ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

تایید رای ۱۰ ماه حبس برای آشپزخانه متخلف در سبزوار

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار از تایید رای ۱۰ ماه حبس برای متصدی آشپزخانه متخلف در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی خبر داد.