بایگانی‌های آسیب اجتماعی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کارگروه کاهش آسیب اجتماعی شهرستان تربت‌جام در زندان تشکیل شد ۱۸ دی ۱۳۹۸

کارگروه کاهش آسیب اجتماعی شهرستان تربت‌جام در زندان تشکیل شد

کارگروه کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرستان باهدف رفع مشکلات افراد در معرض آسیب به‌ویژه زندانیان و خانواده آنان در محل دفتر مدیر زندان تشکیل جلسه داد.