بایگانی‌های آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
لغو تمامی آزمون های فروردین و اردیبهشت ۹۹ وزارت بهداشت ۰۲ فروردین ۱۳۹۹

لغو تمامی آزمون های فروردین و اردیبهشت ۹۹ وزارت بهداشت

الکترونیکی شدن تمام آزمون های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۹۹براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، برگزاری تمامی آزمون های فروردین و اردیبهشت ۹۹ وزارت بهداشت لغو و به زمان دیگری موکول شد.