بایگانی‌های آجر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کمیسیون نظارت سرخس چهار واحد تولیدی آجر را از تعطیلی نجات داد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

کمیسیون نظارت سرخس چهار واحد تولیدی آجر را از تعطیلی نجات داد

معاون فرماندار سرخس از تعیین قیمت آجر گری وتداوم فعالیت کوره داران براساس تصمیمات کمیسیون نظارت خبر داد.