بایگانی‌های آبادانی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
۵۱ درصد اعتبارات عمرانی امسال شهرداری مشهد به حاشیه شهر اختصاص یافته است ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵۱ درصد اعتبارات عمرانی امسال شهرداری مشهد به حاشیه شهر اختصاص یافته است

رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: خوشبختانه نگاه مساعد شورای ششم نسبت به حاشیه شهر در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری اعمال شده است؛ به نحوی که ۵۱ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری، مربوط به این پهنه‌هاست.