برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد واحدهای بیمه و گردشگری سازمان همیاری ۰۵ دی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد واحدهای بیمه و گردشگری سازمان همیاری

جلسات ارزیابی عملکرد و بررسی برنامه‌های سال آتی شرکت خدمات بیمه‌ای همیار و موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی برگزار شد.

در شرایط پیک کرونا وسعت کلینیک تنفسی بیمارستان قائم(عج) افزایش می یابد ۰۳ دی ۱۴۰۰

در شرایط پیک کرونا وسعت کلینیک تنفسی بیمارستان قائم(عج) افزایش می یابد

مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج) از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: کلینیک تنفسی این مرکز در شرایط غیر پیک نیز فعال است، اما در شرایط حال حاضر به دلیل کاهش بیماران مبتلا به کرونا در فضای محدودتری خدمات رسانی انجام می شود.