• شهر در قُرُق سگ‌های ولگرد است ۰۲ مهر ۱۳۹۸

    شهر در قُرُق سگ‌های ولگرد است

    افزایش تعداد سگهای ولگرد و بی توجهی مسئولین به جمع آوری آنها تبدیل به مشکل جدی بهداشتی و اجتماعی شهر نقاب شده است.

چیزی یافت نشد !