۵ قنات در روستاهای بخش مرکزی رشتخوار احیا شدند
۵ قنات در روستاهای بخش مرکزی رشتخوار احیا شدند

رئیس اداره فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: در سال جاری تاکنون پنج قنات در روستاهای فتح‌آباد، دولت‌آباد، ملک‌آباد، شهر رشتخوار، فهندر از توابع شهرستان رشتخوار احیا و بهسازی شدند.

رئیس اداره فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار گفت: در سال جاری تاکنون پنج قنات در روستاهای فتح‌آباد، دولت‌آباد، ملک‌آباد، شهر رشتخوار، فهندر از توابع شهرستان رشتخوار احیا و بهسازی شدند.

محمد جان‌نثار رئیس اداره فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار در گفتگو با خبرنگار اختر شرق گفت: این قنوات از محل اعتباری تملک دارایی و فنی اعتباری و مشارکت مردمی بهسازی و بیش از ۶۴۳ میلیون تومان هزینه در برداشته است.

وی گفت: طی ۱۵ سال گذشته در سطح شهرستان رشتخوار از ۸۵ قنات موجود در شهرستان، بیش از ۵۴ قنات این شهرستان دایره شده است. وی اظهار کرد: بودجه امسال برای بهسازی قنوات شهرستان رشتخوار ۱۴۵ میلیون تومان است که دو قنات فتح‌آباد و دوست‌آباد شهرستان بهسازی شده است.

رئیس اداره فنی وزیر بنایی جهاد کشاورزی رشتخوار خاطرنشان کرد: در قنات فتح‌آباد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و به طول ۱۳۵۰ متر و در قنات دوست‌آباد ۱۵۵ میلیون تومان و به طول ۱۱۵۰ متر، از محل اعتبارات فنی و اعتباری جهاد سرمایه هزینه شده و عملیات باربرداری، کول گذاری و طوقه چینی در این قنوات صورت گرفته است.

شهرستان رشتخوار دارای ۳۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که بیش از ده هزار بهره‌بردار در این اراضی اشتغال دارند.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

Visits: 17