۲۰۰ ساعت خدمت عمومی رایگان؛ حکم ایجاد مزاحمت و وحشت برای مردم خواف
۲۰۰ ساعت خدمت عمومی رایگان؛ حکم ایجاد مزاحمت و وحشت برای مردم خواف

جانشین دادستان عمومی و انقلاب خواف گفت: شخصی که در یک مکان عمومی ایجاد رعب و وحشت کرده بود به ۲۰۰ ساعت خدمت عمومی برای شهرداری محکوم شد.

 به گزارش اختر شرق؛ قاضی شعبه اول دادسرای انقلاب خواف درباره این پرونده گفت: متهم در پارک معراج خواف که یکی از شلوغ‌ترین مکان‌های تفریحی ست، با حرکات مخاطره‌آمیز، مارپیچ و نمایشی موجبات ناراحتی، ترس و وحشت مردم شده بود و این رفتار نامبرده منجر به گزارش مرجع انتظامی علیه وی در دادسرا می‌گردد.

مصطفی عرب بیان کرد: با توجه به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری مؤثر و اظهار ندامت کرده بود، مرجع قضایی با رعایت مصلحت و به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت خود را با قرار تعلیق تعقیب نامبرده به مدت شش ماه صادر و اعلام کرد.

جانشین دادستان عمومی و انقلاب خواف در پایان خاطرنشان کرد: متهم مکلف شد ظرف سه ماه آینده در راستای ارائه خدماتی در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم، اقدام به مراجعه به شهرداری خواف (متولی پارک معراج) و انجام ۲۰۰ ساعت خدمت عمومی رایگان در راستای حفظ و پاکیزگی پارک و کاشت درخت و سایر اقدامات مدنظر شهرداری نموده و بعد از اتمام زمان مقرر نسبت به اخذ نامه از نهاد مزبور مبنی بر تأیید اقدامات انجام‌شده ارائه نماید.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

Views: 0