گلایه دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار از کلاس‌های مجازی

به گزارش اختر شرق؛ جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار در این باره گفتند باوجود شیوع ویروس کووید 19 و تعطیلی دانشگاه ها، شهریه کامل از دانشجویان این دانشگاه اخذ شد اما سطح کیفیت آموزش های مجازی خوب نیست و این در شرایطی است که برخی از دانشگاه های غیرانتفاعی دیگر با توجه به شرایط موجود امتیازاتی همچون حذف ترم، تک درس، تخفیف شهریه وغیره را به دانشجویان خود اختصاص داده اند.