کودک خردسال مرگ مغزی به ۵ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید
کودک خردسال مرگ مغزی به ۵ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک خردسال مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو نودو سومین (۹۹۳) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ حسین خشو کودک چهار ساله که از بیمارستان دکتر شیخ به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی با بیان اینکه کبد زنده یاد حسین خشو در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۶ساله ساکن مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید، گفت: کلیه‌های مرحوم حسین خشو در بیمارستان بو علی سینا شیراز به پسر شش‌ساله ساکن داراب و خانم ۲۰ساله ساکن شیراز که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان خاطرنشان کرد: همچنین قرنیه‌های مرحوم جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

image_printچاپ مطلب

Views: 0