کلیه معابر شهری چناران لکه گیری و مرمت آسفالت میشوند
کلیه معابر شهری چناران لکه گیری و مرمت آسفالت میشوند

معاونت عمرانی شهرداری چناران با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه مزبور، عنوان کرد: طبق برنامه زمانبندی که در اختیار واحد عمران شهرداری قرار گرفته، می بایست تمام خیابانها و کوچه های فرعی و اصلی شهر ظرف مدت یکماه یعنی تا انتهای شهریورماه جاری لکه گیری و مرمت شوند.

معاونت عمرانی شهرداری چناران با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه مزبور، عنوان کرد: طبق برنامه زمانبندی که در اختیار واحد عمران شهرداری قرار گرفته، می بایست تمام خیابانها و کوچه های فرعی و اصلی شهر ظرف مدت یکماه یعنی تا انتهای شهریورماه جاری لکه گیری و مرمت شوند.

به گزارش اختر شرق و به نقل از پایگاه خبری شهرداری و شورای شهر چناران، مهندس حسین خیرخواه، معاونت عمرانی شهرداری گقت: کار مرمت و ترمیم آسفالت فرسوده معابر شهری آغاز شد.

وی بیان کرد: با انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت، پروژه لکه گیری کلیه خیابانهای اصلی و فرعی چناران هم اکنون از خیابان های ولیعصر و ثبت احوال توسط کارکنان معاونت عمرانی شهرداری شروع گردیده است.

معاون عمران و فنی شهردار چناران خاطرنشان کرد: قصد داریم با اجرای این طرح قسمت‌های مختلف در شمال و جنوب چناران را با انجام عملیات ترمیم و لکه گیری معابر پوشش دهیم.

مهندس خیرخواه با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه مزبور، افزود: طبق برنامه زمانبندی که در اختیار واحد عمران شهرداری قرار گرفته، می بایست تمام خیابانها و کوچه های فرعی و اصلی شهر ظرف مدت یکماه یعنی تا انتهای شهریورماه جاری لکه گیری و مرمت شوند.

وی گفت: در حال حاضر با پیگیری و تلاش شهردار و اعضای محترم شورای شهر در صدد هستیم با شروع بکار کارخانه آسفالت شهرداری نسبت به شروع فاز بعدی این پروژه که شامل روکشی و آسفالت معابر فاقد آسفالت نیز خواهد بود، اقدام نمائیم.

image_printچاپ مطلب

Views: 12