کسب رتبه پنجم توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در صدور الکترونیکی مجوزها
کسب رتبه پنجم توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در صدور الکترونیکی مجوزها

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براساس گزارش وضعیت سامانه پروانه های اشتغال به کار مهندسین، کاردان ها و معماران تجربی ساختمان (سپامک)، اداره کل راه و شهرسازی استان رتبه مطلوب (پنجم) را در بین استان های کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش اختر شرق؛ وحید داعی گفت: از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و در راستای سیاست ابلاغی دولت مبنی بر الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، این اداره کل پس از راه اندازی سامانه یکپارچه صدور پروانه‌های اشتغال به کار مهندسین، کاردان فنی و معماران تجربی موسوم به سپامک، اقدام به بارگذاری اطلاعات و صدور مجوز پروانه اشتغال به کار مهندسین کرده است.

وی افزود: این فرآیند بارگذاری‌ها شامل اطلاعات اعضای سازمان نظام مهندسی و کاردانی، انجمن معماران تجربی، شرکت‌های حقوقی اجرا، طراح و ناظر، آزمایشگاه‌های فنی، دفاتر طراحی ساختمان و انبوه سازان که در قالب فرمت‌ها و رویه‌های خواسته شده انجام شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به کسب رتبه مطلوب کشوری توسط استان خراسان رضوی در خصوص جزییات آن توضیح داد: یکی از موارد اصلی ارزیابی سامانه سپامک، میانگین پاسخگویی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به درخواست‌ها بوده است که از این حیث با برنامه ریزی فشرده ماه‌های اخیر، استان خراسان رضوی حائز رتبه پنجم کشوری شد.

image_printچاپ مطلب

Views: 1