1

کاشت نهال بیاد ۱۲۹ شهید دانش آموز در شهرستان قوچان

به گزارش اختر شرق؛ امیر زمانی مقدم رئیس
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان با بیان این خبر گفت: طی مراسمی با حضور
مسئولین شهرستان ۱۲۹ اصله نهال بیاد بود ۱۲۹ شهید دانش آموز کاشته شد.

زمانی مقدم گفت: این اقدام فرهنگی که با
همکاری آموزش و پرورش شهرستان اجراء گردید تأثیر بسزایی در ترویج و اشاعه فرهنگ حفظ
و حراست از درخت و درختکاری در بین دانش آموزان دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان
در پایان خاطرنشان کرد: کاشت نهال بصورت گروهی توسط دانش اموزان که سرمایه‌های اصلی
کشورند باید بعنوان یک راه و رسم پسندیده در مدارس و یک فرهنگ عمومی تداوم یابد.