کارگاه آموزشی سامانه فعالیتهای پژوهشی وکتابخانه دانشگاه  مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  مشهد برگزار شد
کارگاه آموزشی سامانه فعالیتهای پژوهشی وکتابخانه دانشگاه  مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  مشهد برگزار شد

کارگاه آموزشی سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی(RMIS) و نیز سامانه مدیریت کتابخانه با حضور دکتر رسول ناصری رئیس مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی(RMIS) و نیز سامانه مدیریت کتابخانه با حضور دکتر رسول ناصری رئیس مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش اختر شرق و به نقل از مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد؛ در ابتدای این گارگاه آقای علاءالدین مباحث مربوط به سامانه مدیریت کتابخانه ها شامل نحوه ثبت کتاب و گزارش گیری از آن را آموزش داده و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ گفت.

در  کارگاه آموزشی سامانه ثبت فعالیتهای پژوهشی(RMIS) نیز دکتر رسول ناصری به شرح ضرورت ثبت گزارشهای پژوهشی در سامانه پرداخته و توضیحاتی را در خصوص نحوه ثبت گزارشها ارائه نمود.

image_printچاپ مطلب

Visits: 136